Yükleniyor...

Meyem Turkak MYK Logosu

Proje Yöneticisi Kimdir?

Proje Yöneticisi (Project Manager), en basit haliyle bir projeyi yönetme bilgi ve becerisine sahip kişilerdir. Proje Yöneticisi yetkinliğine sahip kişiler, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak yetkinliklerini resmi olarak belgelendirirler.

  Hemen Başvur
Proje Yöneticisi Resmi
Neden Resmi Sertifikasyon ?

Neden Resmi Sertifikasyon? Neden Mesleki Yeterlilik Belgesi ?

Proje Yönetimi, özellikle son 10 yıldır hayatımıza dahil olmuş bir yönetim yaklaşımıdır. Öncülüğünü büyük çaplı işletmelerin ve uluslararası karar verici organizasyonların yaptığı yönetim yaklaşımı; her türlü kaynağın en verimli şekilde kullanılarak, üst düzey fayda yaratmayı sağlamanın anahtarı olarak kabul edilmektedir.

Kurum ve organizasyonlar, bütçe aralığı ne olursa olsun, projelerinin yönetilmesini tercih etmekte ve tanınırlığı olan uluslararası ve ulusal kurumların standartlarında profesyonel yöneticiler tarafından yürütülmesini talep etmektedir. Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi ülkemizde Proje Yöneticisi kişilerin yetkinliklerini resmi olarak belgeleyen ve uluslararası akreditasyona sahip tek sertifikadır. Mesleki Yeterlik Belgeleri Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Proje Yöneticisi Eğitim talebiniz ve detaylı bilgi için lütfen bilgilendirme başvurusu yapınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir kişinin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları taşıdığını gösteren ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri TÜRKAK akreditasyona sahiptir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını resmi olarak belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Proje Yöneticisi sertifikasının iki farklı seviyede ulusal yeterliliği bulunmaktadır. Proje Yöneticisi mesleğinde uzman olanlar için ( Professional of Project Management) Seviye 6 düzeyinde belgelendirme yapılırken, meslekte temel bilgi ve beceriye sahip kişiler için (Specialist of the Project Management) seviye 5 düzeyinde belgelendirme yapılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri sadece TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sınavlar sonrasında verilebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işyerleri, bu alanda stajer çalıştırabilir ve ayrıca birçok SGK teşviklerinden yararlanabilir.

Ulusal Yeterlilik

Proje Yöneticisi Ulusal Yeterliliği

Proje Yönetimi, kaynak kullanımında en önemli yönetim yaklaşımıdır. Kurum/ organizasyon türü ister kamu ister iş dünyası isterse sivil toplum olsun yapıların kurumsallaşması için zorunlu bir dönüşümdür. Proje Yönetimi ile sınırsız olmayan tüm kaynakların en verimli ve etkin kullanımı ile âtıl kaynak sorunun çözülmesi, ihtiyaçlara ve gereksinimlere doğru cevap verilmesi, gelecek odaklı çalışma kültürü geliştirilmesi, sistemlerin kurum/organizasyon içerisinde kişi merkezli değil kurum merkezli yürütülerek, kurum hafızasının oluşması ve yürütülen tüm çalışmaların her boyutta hesap verebilir ve şeffaf olması için bir zorunluluktur.

Son 10 yıl içerisinde gerek iş dünyası gerekse sivil toplum alanında tüm çalışmalar projeler üzerine şekilleniyor, bu da kurumsal boyutta proje yönetimi alanında örgütlenmeyi ve yetkinliği, toplumsal boyutta ise istihdam edilebilirliği yaratıyor. Bu gerekçelendirme çerçevesinde Proje Yöneticisi ulusal yeterliliği üzerinde çalışmalar yürütülerek, Seviye-5 ve Seviye-6 boyutunda geliştirilmiş olup, yeterlilik uluslararası boyutta düzenlenmiştir.

Uluslararası boyutta Proje Yönetimi yetkinliği alanında onlarca yönetim yaklaşımı geliştirilmişken; yaygın olarak kabul gören PMP yönetim yaklaşımı Proje Yöneticisi ulusal yeterliliğinde de kabul edilen ve üzerine şekillenen bir süreç olmuştur.Proje Yöneticisi ulusal yeterliliği 2 seviye boyutunda düzenlenmiştir. İki seviye arasındaki fark şu şekilde ortaya konmuştur:

Seviye-5: Proje geliştirme ve proje süreç grupları içinde farklı rollerde görev almış ya da kısmi yer almış olan bireylerin proje yönetimi alanında temel bilgiye sahip olarak yeterlilik kazanması ve bunun tanınırlığını belgeleyen süreçtir.

Seviye-6: Seviye-5 temel donanımına sahip ve proje süreç gruplarında proje yöneticisi olmuş bireylerin proje yönetimi alanında yetkinlik sahibi ve bunun tanınırlığını belgeleyen süreçtir.

Siz de Mesleki Yeterlilik Belgenizi alarak Mesleki Yeterliliğinizi ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belge ile belgelendirin. MEYEM belgelendirme MYK tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.


Proje Yöneticisi Belgelendirme Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?

Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

MEYEM Belgelendirme TÜRKAK tarafından AB-0126-P numarası ile TS EN ISO/IEC 17024 standartına göre Personel Belgelendirme alanında Akredite edilmiştir. MEYEM Belgelendirme Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0079 numarası ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Proje Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Bilgilendirme Başvurusu yapınız.

  Hemen Başvur 

Nerelerde Çalışır

Proje Yöneticisi Nerelerde Çalışabilir?

Kimler Olabilir ?

Proje Yöneticisinin Hangi Özellikleri Öne Çıkıyor?

Proje Yöneticisi olmak isteyen adayların sahip olması gereken özellikler:

Proje Yöneticisinin farklı projelerde çalışarak deneyim sahibi olması çok önemli bir etken olsa da deneyim ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalarının üstüne etkili bir liderlik rolü üstlenebilmeleri için birtakım sosyal becere de sahip olmalıdırlar. Proje Yöneticisinin özellikle üç yetkinliğe sahip olması önemlidir. Proje yönetimi, liderlik ve stratejik yönetim. Bu üç yetkinliğe ek olarak Proje Yöneticisinin sahip olması gereken beceriler arasında iletişim, organizasyon becerileri, sorun çözme kabiliyeti, liderlik ve uzlaşma sayılabilir.

- İletişim: Bir Proje Yöneticisinin sahip olabileceği en önemli becerilerden biri şüphesiz ki etkili iletişim kurma becerisidir.

- Organizasyon becerileri: Proje Yöneticileri, projedeki kişisel görevlerine ek olarak tüm proje ekibinin görevlerini de yöneteceği için mükemmel organizasyon becerilerine sahip olmaları önem taşıyor.

- Sorun çözme kabiliyeti: Projelerde mutlaka karşınıza sorunlar çıkacaktır. Önemli olan bu sorunları ele alma biçimi ve sorunları çözme sürecidir. Proje Yöneticileri sorunlarla karşılaşıldığında sorunun yaratacağı riskleri azaltacak ve sorunla mücadele etmek için yol belirleyecek kişilerdir.

- Liderlik: Genel bir liderlik tanımı düşünün. Lider kimdir? Gerçek liderler çevresine ilham verir ve çıktığınız yolda takip edeceğiniz kişi görevini üstlenirler. Proje süreci ne kadar zorluklarla dolu olsa da Proje Yöneticileri, liderlik becerilerini kullanarak zorluklara rağmen projedeki motivasyonunuzu koruyarak, proje sürecini takip etme isteğinizi canlı tutar.

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Alanında Temel Bilgiye Sahip Kişiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim Proje geliştirme ve proje süreç grupları içinde farklı rollerde görev almış ya da kısmi yer almış olan bireylerin proje yönetimi alanında temel bilgiye sahip olarak yeterlilik kazanması için planlanmıştır. Proje Yönetimi alanında temel düzeyde bilgi sahibi kişilerde bu eğitimden yararlanabilir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Proje Yöneticisi Seviye-5 için belirlediği kazanımları elde etmiş olurlar. Bu eğitimi tamamlayan Proje Yöneticisi adayların mesleki yeterlilik belgesi almak istemesi durumunda MYK Proje Yöneticisi Seviye-5 sınavlarına başvurmaları tarafımızca tavsiye edilir.

Proje Yönetimi alanında temel bilgiye sahip kişiler için proje yönetimi eğitim içeriği 6 başlık çerçevesinde düzenlenmiştir:

1. Proje Yönetimi 101 (Proje Nedir?, Tanımsal Ayrımlar, Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Yaklaşımları, Proje Yöneticisi Rolü, Proje süreç Elementleri, Proje Bilgi Alanları)

2. Proje Başlatma Süreç Grubu (Analizler& Paydaşların Belirlenmesi, Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması)

3. Proje Planlama Süreç Grubu (Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması, İş Kırılım ağacı & WBS Sözlüğü, Kapsam Yönetiminin Planlanması, Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi, Zaman Çizelgesi Yönetim Planı, Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, bütçenin Belirlenmesi, Maliyet Yönetiminin Planlanması, Kaynak Yönetiminin Planlanması, Tedarik Yönetiminin Planlanması, Paydaş Yönetiminin Planlanması, İletişim Yönetiminin Planlanması, Risklerin Tanımlanması, Analiz Edilmesi, Risk Yanıtlarının Belirlenmesi, Risk Yönetiminin Planlanması, Kalite Yönetiminin Planlanması, Proje Yönetiminin Planlanması)

4. Proje Yürütme Süreç Grubu (Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi, Kaynakların Temini, Proje Ekibinin Geliştirilmesi, Proje Ekibinin Yönetilmesi, Tedariklerin Yürütülmesi, Paydaş Katılımının Yönetilmesi, İletişimin Yönetilmesi, Kalitenin Yönetilmesi, Risk Yanıtlarının Uygulanması, Bilgi Birikiminin Yönetilmesi)

5. Proje İzleme& Kontrol Süreç Grubu (Kapsamın Onaylanması, Kapsamın Kontrolü, Zaman Çizelgesinin Kontrolü, Maliyetlerin Kontrolü, Kaynakların Kontrolü, Tedariklerin Kontrolü, Paydaş Katılımının İzlenmesi, İletişimin İzlenmesi, Entegre Değişim Kontrolü, Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi)

6. Proje Kapanış Süreç Grubu (Proje ya da fazın Kapatılması)

Siz de Mesleki Yeterlilik Belgenizi alarak Mesleki Yeterliliğinizi ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belge ile belgelendirin. MEYEM belgelendirme MYK tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yöneticisi Tecrübesine Sahip Kişiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim proje süreç gruplarında proje yöneticisi olarak daha önce görev almış, proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacı ile planlanmıştır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Proje Yöneticisi Seviye-6 için belirlediği kazanımları elde etmiş olurlar. Bu eğitimi tamamlayan Proje Yöneticisi adayların mesleki yeterlilik belgesi almak istemesi durumunda MYK Proje Yöneticisi Seviye-6 sınavlarına başvurmaları tarafımızca tavsiye edilir.

Proje Yöneticisi tecrübesine sahip kişiler için proje yönetimi eğitim içeriği 8 başlık çerçevesinde düzenlenmiştir:

1. Proje Yönetimi 101 (Proje Nedir?, Tanımsal Ayrımlar, Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Yaklaşımları, Proje Yöneticisi Rolü, Proje süreç Elementleri, Proje Bilgi Alanları)

2. Proje Başlatma Süreç Grubu (Analizler& Paydaşların Belirlenmesi, Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması)

3. Proje Planlama Süreç Grubu (Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması, İş Kırılım ağacı & WBS Sözlüğü, Kapsam Yönetiminin Planlanması, Aktivitelerin Tanımlanması, Sıralanması, Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi, Zaman Çizelgesi Yönetim Planı, Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, bütçenin Belirlenmesi, Maliyet Yönetiminin Planlanması, Kaynak Yönetiminin Planlanması, Tedarik Yönetiminin Planlanması, Paydaş Yönetiminin Planlanması, İletişim Yönetiminin Planlanması, Risklerin Tanımlanması, Analiz Edilmesi, Risk Yanıtlarının Belirlenmesi, Risk Yönetiminin Planlanması, Kalite Yönetiminin Planlanması, Proje Yönetiminin Planlanması)

4. Proje sürecini destekleyici araç ve teknikler.

5. Yönetimi destekleyici teori ve tutumlar.

6. Proje Yürütme Süreç Grubu (Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi, Kaynakların Temini, Proje Ekibinin Geliştirilmesi, Proje Ekibinin Yönetilmesi, Tedariklerin Yürütülmesi, Paydaş Katılımının Yönetilmesi, İletişimin Yönetilmesi, Kalitenin Yönetilmesi, Risk Yanıtlarının Uygulanması, Bilgi Birikiminin Yönetilmesi)

7. Proje İzleme& Kontrol Süreç Grubu (Kapsamın Onaylanması, Kapsamın Kontrolü, Zaman Çizelgesinin Kontrolü, Maliyetlerin Kontrolü, Kaynakların Kontrolü, Tedariklerin Kontrolü, Paydaş Katılımının İzlenmesi, İletişimin İzlenmesi, Entegre Değişim Kontrolü, Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi)

8. Proje Kapanış Süreç Grubu (Proje ya da fazın Kapatılması)

Siz de Mesleki Yeterlilik Belgenizi alarak Mesleki Yeterliliğinizi ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belge ile belgelendirin. MEYEM belgelendirme MYK tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Belge Başvurusu

Proje Yöneticisi Sertifikası Başvurusu